دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعیه مهم امور ایثارگران

قابل توجه دانشجویان با شرایط زیر
1⃣ جانبازان زیر 25 درصد جانبازی و همسر و فرزندآن آنها
2⃣ آزادگان با سابقه کمتر از 6 ماه اسارت و همسر و فرزندان آنها
3⃣ رزمندگان بالای 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان آنها

✍ مطابق ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، دولت مکلف به تامین حداقل 30 درصد از هزینه شهریه تحصیل این عزیزان در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها است.
👌📢 لذا جهت تهیه آمار و بهره مندی از این تسهیلات
دانشجویان مشمول شرایط فوق الذکر
حداکثر تا تاریخ پنج شنبه هفته جاری 97/10/06 با جناب آقای افروز 09173915101
در حوزه امور مالی دانشگاه تماس برقرار نمایند.