کد خبر: 120
تعداد بازدید: 246
تاریخ انتشار: 1395/11/27
مدارک لازم برای وام بلند مدت وزارت علوم
مدارک لازم برای وام بلند مدت وزارت علوم

مدارک لازم برای وام بلند مدت وزارت علوم

1-کپی  صفحه اول شناسنامه و توضیحات دانشجو و ضامن

2-کپی کارت ملی (پشت و رو) دانشجو و ضامن

3-کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن

4-تکمیل فرم تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور

توضیح مهم: ضامن باید کارمند رسمی دولت یا بازنشسته رسمی دولت باشد

تمامی مدارک بالا 2سری کپی گرفته یک سری تحویل دفتر اسناد رسمی

و یک سری با تکمیل فرم شماره1و2و فرم تعهد محضری تحویل صندوق رفاه دانشگاه گردد

در تکمیل فرم تعهد محضری آدرس دقیق همراه با کد پستی دانشجو و ضامن و همچنین تلفن ثابت دانشجو و ضامن و موبایل هر دونفر ثبت شود

مدارک لازم