کد خبر: 125
تعداد بازدید: 13
تاریخ انتشار: 1396/01/30
کلاس امادگی در مسابقه ملی نانو فناوری
کلاس امادگی در مسابقه ملی نانو فناوری

انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم برگزار می کند:
کلاس امادگی در مسابقه ملی نانو فناوری
هزینه ثبت نام سه جلسه 25000 تومان
هزینه ثبت نام در مسابقه ملی 10000 هزار تومان
شرکت برای عموم ازاد می باشد.