کد خبر: 138
تعداد بازدید: 81
تاریخ انتشار: 1396/04/27
ارتقای درجه آقایان دکتر فرشید کفیل زاده و دکتر محمد کارگر از استادان گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به درجه استاد تمامی
ارتقای درجه آقایان دکتر فرشید کفیل زاده و دکتر محمد کارگر از استادان گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به درجه استاد تمامی

ارتقای درجه آقایان دکتر فرشید کفیل زاده و دکتر محمد کارگر از استادان گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  به  درجه استاد تمامی  پس از طی مراحل استادیاری و دانشیاری به ایشان تبریک عرض می کنیم.

 این موفقیت با ارزش حاصل تلاش علمی ، آموزشی و پژوهشی این عزیزان در سال های متمادی و طولانی حضور در کسوت هیات علمی این دانشگاه بوده است.

اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهرم