کد خبر: 156
تعداد بازدید: 34
تاریخ انتشار: 1396/07/19
آغاز به کار سلف سرویس دانشگاه از دوشنبه 24 مهرماه
آغاز به کار سلف سرویس دانشگاه از دوشنبه 24 مهرماه

آغاز به کار سلف سرویس دانشگاه از دوشنبه 24 مهرماه

جهت رزرو می توانید از سامانه آموزش بخش سلف سرویس از تاریخ 18 مهرماه اقدام نمایید.