کد خبر: 183
تعداد بازدید: 119
تاریخ انتشار: 1396/12/09
اردوی راهیان نور برادران و خواهران
اردوی راهیان نور (برادران و خواهران ) زمان ثبت نام :نیمه اول اسفند ماه

☘️کانون اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار میکند

🍀 اردوی راهیان نور (برادران و خواهران )

زمان ثبت نام :نیمه اول اسفند ماه