کد خبر: 190
تعداد بازدید: 45
تاریخ انتشار: 1397/02/17
به مناسبت هفته سلامت، گروه پرستاری اقدام به پربایی ایستگاه سلامت جهت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم نمود

به مناسبت هفته سلامت، گروه پرستاری با همت مدیرگروه پرستاری خانم فریده معارفی و مدیر EDO خانم عفیفه رحمانیان و با همکاری دانشجویان پرستاری عضو انجمن اقدام به پربایی ایستگاه سلامت جهت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم نمود.

در این ایستگاه، فشار خون، قند خون و قد و وزن اندازه گیری شد. دو ایستگاه مشاوره تغذیه و روان نیز برپا بود.

در ایستگاه مشاوره تغذیه، غربالگری تغذیه ای، توزیع پمفلت، پوستر آموزش تغذیه و قرص ویتامینD 50000واحدی ارائه گردید و همچنین اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی کارمندان و اعضای هیات علمی اندازه گیری شد. این ایستگاه مشاوره تغذیه توسط واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه برپا شد.

ایستگاه مشاوره روان توسط خانم دکتر دلپسند، دکتری پرستاری روان از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد جهرم برپا شد.

سایر ایستگاهها شامل ایستگاه اندازه گیری فشار خون و قند خون نیز توسط دانشجویان اعضای انجمن پرستاری برگزار گردید.