کد خبر: 202
تعداد بازدید: 119
تاریخ انتشار: 1397/06/14
اعلام حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اعلام حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز