کد خبر: 205
تعداد بازدید: 200
تاریخ انتشار: 1397/07/23
سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی مجدداً باز شد.

 سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی) مجدداً از امروز دوشنبه 97/7/23  باز شد و تا ساعت 24 روز جمعه 97/7/27 برای انتخاب رشته داوطلبان باز خواهد بود. در این سامانه این مزیت وجود دارد که داوطلبان مستقل از گروه آزمایشی خود می توانند در هر یک از گروه های آزمایشی و حتی در چند گروه آزمایشی اقدام به انتخاب رشته نمایند.