تعداد بازدید: 3828    تاریخ انتشار: 1396/03/29   

معاون دانشجویی

 

مدیر دانشجویی :    رضا شاهدی 

کارشناس امور فوق برنامه : -

کارشناس امور خوابگاه ها: خانم دژکام

رییس اداره فارغ التحصیلان: خانم مصلی نژاد

کارشناس صندوق رفاه دانشجویی: مسعود معصومی

مسوول امور مشمولین :  خانم دژکام

متصدی سلف سرویس : آقای نیک حالت

کارشناس فارغ التحصیلان : آقای محمود بهروان

کارشناس فارغ التحصیلان:  آقای بهبود غریبی