تعداد بازدید: 764    تاریخ انتشار: 1396/10/11   

راهنمای نمایش فیش حقوقی

روش اول ورود

وارد سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به آدرس www.jia.ac.ir  شوید.  از قسمت سامانه ها روی سامانه فیش حقوق    کلیک نمایید.

روش دوم ورود

در Browser آدرس Fish.jia.ac.ir را وارد نمایید.

صفحه زیر نمایش داده می شود

گزینه ورود به سیستم را می زنید. صفحه زیر وارد می شود.

کد ملی وارد کنید                       گذرواژه : برای اولین بار 1234

شماره حساب را وارد کنید            همکار :  کارمند یا هیات علمی

صفحه زیر وارد می شود

گذرواژه قبلی : 1234

گذروازه جدید را وارد می کنید حداقل 6 رقم

تکرارگذروازه:  گذرواژه جدید مجددا وارد می کنید

گزینه  ثبت اطلاعات را می زنید.

تا پیغام تغییر رمز عبور با موفقیت انجام شد.لطفا از سیستم خارج شده و دوباره وارد شوید. 

خروج از سیستم را می زنید.

مچددا ورود به سیستم را می زنید. و اطلاعات درخواستی وارد می کنید

صفحه ای مانند زیر ظاهر می شود جهت دریافت ایمیل

ثبت اطلاعات را می زنید. و سپس بازگشت را می زنید

با انتخاب گزینه نمایش  فیش حقوقی  می توانید فیش حقوقی ماه مورد نظر  خود را مشاهده یا چاپ نمایید.